U10 Offline Wash REMIT

U10 Offline Wash


Category: Maintenance OutageReference number / Reference nummer 20140605[KW]-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn 10
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet 02:30hrs
Company / Virksomhed MPF Holdings
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Gas
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 400 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 2.5 hours
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 30 min
Additional information / Yderligere information  
Event status Offline wash
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time