U10 Offline Wash Completed REMIT

U10 Offline Wash Completed


Category: UncategorisedReference number / Reference nummer 20140606[KW]-02
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn 10
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet 02:30hrs
Company / Virksomhed MFP Holdings
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Gas
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 402MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 2.5 hours
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 30 min
Additional information / Yderligere information Unit is available
Event status Offline wash completed
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time