Severn Power REMIT

Severn Power Unit 20 HRSG valve repair


Category: Maintenance Outage
Reference number / Reference nummer 20140731-1
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn 20
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet 23:59
Company / Virksomhed Macquarie
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Gas
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 410 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW (Zero)
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 66 hours
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 6 hours
Additional information / Yderligere information It is estimated that the repair will take approx. 66 hours.
Event status HRSG is being de-pressurized.

 

From: 31/Jul/2014 23:59

To: 03/Aug/2014 09:45